تعداد کل لایک ها: ۵

من كسی نيستم. تو كيستی؟ اگر تو همانند من، كسی نيستی.پس با هم دو كَسيم.مبادا به كسی بگويی.و چرا كه آنان كسی هستند،ما را تاب نمی آورند.چه ملالت بار است كسی بودن.اگر كسی نباشی.همه كس هستی.(اميلی ديکنسون)
دانشجوی مادام العمر👨‍💻، دلباخته‌‌ی هوش مصنوعی 🤖
پسری با ذهن سرما خورده | برنامه نویس تفننی | هیجان دوست | پیاده کننده ایده‌های مسخره | مهندس آی تی
Data Scientist, Software Eng At ParsPack | Founder Of: https://chistio.ir
یک برنامه نویس که عاشق دیتاساینس و هوش تجاری هست. - اینستاگرام: a_vakily7