تعداد کل لایک ها: ۱۴

مکاترونیک‌دانِ علاقه‌مند به علومِ جدید، فلسفه، اقتصاد و سیاست. BehradX.ir
And after all I'm only ordinary man
amintaheri23.github.io
✅ دانشجوی کارشناسی رشته سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران// عضو شورای مرکزی انجمن علمی سیاستگذاری اجتماعی// پژوهشگر اجتماعی مدرسه صبح رویش//بدنبال خوب خوندن و خوب نوشتن در سیاستگذاری هستم.
یه کامپیوتری؛ hysma.blog
Data Scientist, Software Eng At ParsPack | Founder Of: https://chistio.ir
معمار نرم افزار، پژوهشگر یادگیری ماشین، زبان و بینایی کامپیوتر، عاشق سفر و خلق تجربیات جدید
دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی | مهندس داده در فناوری‌های علوم داده‌ی حسابا
دانشجوی ارشد گرایش نرم افزار مهندسی کامپیوتر. علاقه‌مند به مباحث یادگیری ماشین و تدریس.
I wish you were here! Bucking my own distress hair. I wish you rely on you. Behind me and sponsor my shoulder on my shoulder.