تعداد کل لایک ها: ۳

پسری با ذهن سرما خورده | برنامه نویس تفننی | هیجان دوست | پیاده کننده ایده‌های مسخره | مهندس آی تی
دانشجوی مادام العمر👨‍💻، دلباخته‌‌ی هوش مصنوعی 🤖
Data Scientist, Software Eng At ParsPack | Founder Of: https://chistio.ir