تعداد کل لایک ها: ۱۱

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست!
http://imuhammad.ir علاقه مند به Data Science و Machine Learning
دنبال بهترین Design Pattern ها برای زندگی ...
amintaheri23.github.io
Data Scientist, Software Eng At ParsPack | Founder Of: https://chistio.ir
معمار نرم افزار، پژوهشگر یادگیری ماشین، زبان و بینایی کامپیوتر، عاشق سفر و خلق تجربیات جدید
I wish you were here! Bucking my own distress hair. I wish you rely on you. Behind me and sponsor my shoulder on my shoulder.