تعداد کل لایک ها: ۴

Data Scientist, Software Eng At ParsPack | Founder Of: https://chistio.ir
نقاش و مدرس نقاشی ، مشاور دیجیتال مارکتینگ. "جستجوگر"
شرکت تحقیقات و مطالعات پژوهش ساوالان.. اکسپت چاپ پذیرش مقالات ISI و ISC؛ ترجمه تخصصی انگلیسی و عربی؛ویراستاری نگارشی و محتوایی؛تبدیل و چاپ کتاب از پایان نامه؛صفحه آرایی و طراحی جلد کتاب WWW.SELCO.IR
هم برق خوندم هم کامپیوتر. به دنیای من خوش اومدی