تعداد کل لایک ها: ۴

Data Scientist, Software Eng At ParsPack | Founder Of: https://chistio.ir
هوشمندسازی فرآیندهای زندگی https://partdp.ai/
معمار نرم افزار، پژوهشگر یادگیری ماشین، زبان و بینایی کامپیوتر، عاشق سفر و خلق تجربیات جدید
abolfazlvakili.ir