هوش مصنوعی بدونِ دیتا؟!

هوش مصنوعی بدونِ دیتا؟!
صحبتی کوتاه درباره‌ی رابطه‌ی بین داده و هوش‌مصنوعی، محدودیت‌های بزرگی...