دیتاژورنالیسم یا داده‌نگاری چیست؟

دیتاژورنالیسم یا داده‌نگاری چیست؟
برای روزنامه‌نگاران مراجعه به فیس‌بوک مانند رفتن به میدان اصلی شهر اس...