بهترین روش برچسب‌گذاری تیکت‌ها

بهترین روش برچسب‌گذاری تیکت‌ها
هر تیم در ماه، ساعت‌ها مشغول برچسب‌گذاری تیکت‌های پشتیبانی مشتری است....