هوش مصنوعی: قبل از مرگ، خودتان را بر روی اینترنت آپلود کنید.

هوش مصنوعی: قبل از مرگ، خودتان را بر روی اینترنت آپلود کنید.
خلاصه ای از داستان هوش مصنوعی و زیر شاخه های آن و ساخت یک آواتار دیجیت...