آموزش هوش مصنوعی - جلسه 1

آموزش هوش مصنوعی - جلسه 1
رگرسیون خطی یا Linear Regressionتو این قسمت شروع میکنیم درباره ساده تر...