چگونه هر مهارتی را سریعتر یاد بگیریم؟ ۲۰ ساعت اول یادگیری چه کنیم؟

چگونه هر مهارتی را سریعتر یاد بگیریم؟ ۲۰ ساعت اول یادگیری چه کنیم؟
چگونه از فرایند یادگیری مهارت لذت ببرم؟ 20 ساعت طلایی برای شروع یادگیر...