سامانه‌های توصیه‌گر نتفلیکس | مقالات تحلیل تلویزیون و صنعت ویدئو | ۳

سامانه‌های توصیه‌گر نتفلیکس | مقالات تحلیل تلویزیون و صنعت ویدئو | ۳
انواع سامانه‌های توصیه‌گر (Recommendation system) در نتفلیکس کدامند؟ ا...