چطور شروع به یادگیری علوم داده کنیم؟ (+تجربیات شخصی)

چطور شروع به یادگیری علوم داده کنیم؟ (+تجربیات شخصی)
این اولین نوشته/بلاگی هست که منتشر می کنم. میخوام توضیح بدم که چجوری ش...