آیا هوش مصنوعی باعث نابودی بشر خواهد شد؟

آیا هوش مصنوعی باعث نابودی بشر خواهد شد؟
آیا خطراتی که مدام درباره‌ی هوش مصنوعی گوش‌زد می‌شود واقع‌گرایانه است؟...