#کاوشگر داده #تحلیل‌گر شبکه‌های اجتماعی #هوادار نرم‌افزار آزاد #دبیر اجرایی جامعه آزاد رایانش ابری اصفهان #فرادرس