ویلچری که با حالات چهره کنترل می‌شود

ویلچری که با حالات چهره کنترل می‌شود
شرکت برزیلی با همکاری اینتل به کمک هوش مصنوعی موفق به ابداع یک سیستم ج...