پایتون: یک زبان برنامه نویسی چند منظوره و قدرتمند

پایتون: یک زبان برنامه نویسی چند منظوره و قدرتمند
پایتون چیست؟یک زبان برنامه نویسی سطح بالا، چند منظوره، شی‌گرا، اسکریپ...