علاقه مند به تحلیل داده و داده کاوی. لینکدین:https://www.linkedin.com/in/mohammad-fatehi-09654062/