کلاغ رنگ شده هرگز جای قناری را نمیگیرد

کلاغ رنگ شده هرگز جای قناری را نمیگیرد
کلاغ در سالهای اخیر مفهوم هوش مصنوعی در دنیا و ایران رواج زیادی پیدا ک...