الگوریتم و فلوچارت به زبان ساده

الگوریتم و فلوچارت به زبان ساده
حتما می‌دونید که هیچ کاری رو نمیشه بدون طرح و نقشه قبلی انجام داد. برن...