از هوش مصنوعی (Artificial intelligence) چه می دانید؟

از هوش مصنوعی (Artificial intelligence) چه می دانید؟
در این مقاله می خواهیم شما را با هوش مصنوعی (Artificial intelligence)...