فیلمنامه‌ی غیرانسانی

هوش مصنوعی با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. حالا دیگر حجم عظیم داده‌ها...