۵ استارت آپ در حوزه AI که بیشترین جذب سرمایه در سال۲۰۱۹ را داشتند

۵ استارت آپ در حوزه AI که بیشترین جذب سرمایه در سال۲۰۱۹ را داشتند
هوش مصنوعی موضوعی از علوم رایانه است که با هدف ساخت ماشین آلات و رایان...