_مشاور و مدرس بازاریابی هوش مصنوعی _ دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران _۱۲ سال سابقه ی کاری در بازاریابی و فروش _۷ سال تجربه در زمینه ی علم دیتا.