مدرسه هوش مصنوعی یک بنیاد آموزشی غیرانتفاعی است که توسط Siraj Raval و به منظور آموزش، ترویج و گسترش هوش مصنوعی در تمامی ابعاد جامعه به ویژه مهندسان و کارآفرینان بنا نهاده شده است. تلگرام: @schoolofai