در باب هوش مصنوعی با شلوارک یا چرا قرنطینه را دوست دارم؟

در باب هوش مصنوعی با شلوارک یا چرا قرنطینه را دوست دارم؟
در این پست سعی کردم با نگاه متفاوتی شرایط زندگی و کاری این روزهامون رو...