خلاقیت گوگل در مکان‌یابی افراد با توان سیگنال آنتن‌های BTS

خلاقیت گوگل در مکان‌یابی افراد با توان سیگنال آنتن‌های BTS
البته که این تکنیک خیلی قدیمی است و مختص گوگل نیست :)