پیش‌بینی زمان مرگ با هوش مصنوعی

پیش‌بینی زمان مرگ با هوش مصنوعی
به گفته متخصصان علم پزشکی هوش مصنوعی قابلیت پیش‌بینی زمان مرگ را خواهد...