دانشجوی ارشد کامپیوتر و علاقه‌مند به علوم شناختی و شاید علوم اعصاب