تعداد کل لایک ها: ۱۱

دلباخته تکنولوژی
یک دانشجوی نرم افزار. فارغ نشده از دنیا.
متولد هشتاد - توسعه دهنده وب http://github.com/blackestwhite
Data Scientist, Software Eng At ParsPack | Founder Of: https://chistio.ir
فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار دانشجو ارشد هوش مصنوعی توسعه دهنده (پایتون - جنگو) حوزه تحقیقاتی تخصصی: سیستم پیشنهاد دهنده مطالعه آزاد: تحلیل دنباله های DNA مدرس پایتون، جنگو، علم داده
خیلی جاها سرک کشیدم از ماشین لرنینگ و پردازش تصویر تا اندروید تا اسکرام تا بیگ دیتا و البته شعر و سیاست و تاریخ و همیشه به این رسیدم : ... آب کم جو تشنگی آور به دست...