آشنایی با آزمون A/B: آنچه مدیران باید بدانند

آشنایی با آزمون A/B: آنچه مدیران باید بدانند
امروزه رهبران سازمان‌های پیشرو در حوزه کسب‌وکار تصمیمی را نمی‌گیرند م...