چگونه داده کاو شوم(معرفی چند کتاب و دوره آنلاین)

چگونه داده کاو شوم(معرفی چند کتاب و دوره آنلاین)
جهت تسلط بر داده کاوی و یادگیری ماشین، شناخت مبانی نظری بسیار اهمیت دا...