آیا هوش مصنوعی باید متوقف شود؟

آیا هوش مصنوعی باید متوقف شود؟
نگاهی به انقلاب صنعتی و دوره‌ی شکوفایی اقتصاد انگلیس و اینکه موج جدید...