آپاچی ماهوت (Apache Mahout)

آپاچی ماهوت (Apache Mahout)
ابزار پرکاربرد دیگر اکوسیستم هدوپ، آپاچی ماهوت می‌باشد. ماهوت واسط‌های...