اینترنت مهارتها با فناوری 5G

اینترنت مهارتها با فناوری 5G
فرصتی شد تا در خلال کنفرانس ICASSP 2019 در سخنرانی دکتر Mischa Dohler...