نبرد انسان و هوش مصنوعی

نبرد انسان و هوش مصنوعی
قصه از جایی شروع شد که سوپرکامپیوتر Deep Blue ساخت شرکت IBM در سال ۱۹۹...