تحولات عمده تکنولوژی در 150 سال گذشته

تحولات عمده تکنولوژی در 150 سال گذشته
اخیرا موسسه Barclays برآورد کرده است از سال 1760میلادی تاکنون بهره‌ور...