اپلیکیشن faceapp و نگرانی های امنیتی

اپلیکیشن faceapp و نگرانی های امنیتی
اپلیکیشن faceapp یک نرم افزار تغییر چهره است که در آن از هوش مصنوعی اس...