حکمرانی بر داده‌ها، یا حکمرانی بر انسان‌ها؟

حکمرانی بر داده‌ها، یا حکمرانی بر انسان‌ها؟
تا حالا به حجم عظیم داده‌هایی که از همه توسط غول‌های تکنولوژی جمع‌آوری...