روش OCR فارسی مبتنی بر زیرکلمات با استفاده از ویژگی‏ های استخراج شده از خود رمزکننده خودکار و دسته‏ بندی آبشاری

روش OCR فارسی مبتنی بر زیرکلمات با استفاده از ویژگی‏ های استخراج شده از خود رمزکننده خودکار و دسته‏ بندی آبشاری
در این پست با نحوه تبدیل تصاویر به متن فارسی آشنا خواهید شد و نحوه چگو...