تشخیص چهره؛ تامین امنیت یا نقض حریم شخصی؟

تشخیص چهره؛ تامین امنیت یا نقض حریم شخصی؟
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره ممعمولا در سازمانها، شرکتها و ... به منظ...