CRISP-DM فرآیند اجرای پروژه‌های داده‌کاوی

CRISP-DM فرآیند اجرای پروژه‌های داده‌کاوی
ممکن است برخی داده‌کاوی (Data Mining) را مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای خ...