معرفی اپلیکیشن: رپلیکا یک دوست مجازی هوشمند

معرفی اپلیکیشن: رپلیکا یک دوست مجازی هوشمند
امروزه بیش از هر زمان دیگری صحبت از هوش مصنوعی و پیشرفت‌های این حوزه ا...