پیشبینی قیمت کتاب‌های فیدیبو با کمک علم داده‌کاوی

پیشبینی قیمت کتاب‌های فیدیبو با کمک علم داده‌کاوی
در حال حاظر من دانشجوی ارشد صنایع هستم و در حال یادگیری علم تحلیل داد...