هوش مصنوعی چیست؟!

هوش مصنوعی چیست؟!
در این نوشتار سعی داریم تا شما را با مفاهیم اولیه هوش مصنوعی و انواع آ...