آمازون aws چیست؟

آمازون aws چیست؟
آمازون بزرگترین شرکت تجارت الکترونیک امریکایی است که در سال ۱۹۹۴ کار خ...