معرفی ابزار: Apache CouchDB

معرفی ابزار: Apache CouchDB
ابزار Apache CouchDB یک پایگاه داده سندی NoSQL منبع باز است که داده‌ها...