معرفی ابزار آپاچی دریل (Apache Drill)

معرفی ابزار آپاچی دریل (Apache Drill)
آپاچی دریل یک پلتفرم‌ عظیم داده است که از تحلیل‌های تعاملی پشتیبانی می...