معرفی ابزار Apache Solr

معرفی ابزار Apache Solr
Apache Solr یک پلتفرم جستجوی منبع باز است که بر روی یک کتابخانه جاوا ب...